Automatyzacja linii do cięcia i rozkroju blachy z zastosowaniem magazynu kręgów

1 października, 2021
obróbka metali
352
Views

Dla zakładów produkcyjnych najwygodniejszą formą przyjmowania produktu surowego – blachy – są kręgi. Pomimo wygody transportu stwarzają wiele problemów logistycznych. Rozwiązaniem tego jest wprowadzenie do linii produkcyjnej automatycznego magazynu kręgów.

Automatyczny magazyn kręgów

Klasyczna linia produkcyjna, operująca na jednym kręgu blachy, nie spełnia już założeń przemysłu 4.0, który dąży do pełnej automatyzacji produkcji. Przed firmą staje problem stałego i efektywnego podawania materiału do obróbki. Każdorazowa podmiana kręgu, niesie konieczność zatrzymania linii produkcyjnej celem uzupełniania materiału, co wpływa na spadek wydajności przedsiębiorstwa. Zastosowanie magazynu kręgów nie tylko przynosi wymierną oszczędność czasu, zwiększa stopień zautomatyzowania produkcji, lecz również poprawia bezpieczeństwo.

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy

Brak konieczności uzupełniania kręgów blachy w czasie produkcji to bezpośrednia poprawa bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym – zgodnie z zasadą, że im mniej osób porusza się przy pracujących maszynach, tym lepiej. Zastosowanie specjalnie zaprojektowanych urządzeń pozwala w bezpieczny sposób, bez zatrzymania linii produkcyjnej, uzupełnić materiał w automatycznym magazynie.

Oszczędność czasu

Stworzenie automatycznego systemu rozcinania, z automatycznym magazynem kręgów opartym np. na rozwiązaniach austriackiej firmy KRASSER GmbH pozwala uzyskać wynik na poziomie 2 min od ostatniego cięcia z poprzedniej partii materiału do pierwszego cięcia z nowego kręgu. Oczywiście konieczne jest wcześniejsze ułożenie materiału w odpowiedni sposób, jednak to manipulator magazynowy w kooperacji z manipulatorem podającym obsługuje resztę tego procesu technologicznego.

Gotowe rozwiązania

Szukając gotowych rozwiązań w zakresie linii do ciecia blachy z automatycznym magazynem, można np. trafić na linię CENTURIO firmy KRASSER GmbH, która posiada możliwość takiego rozbudowania. Dzięki wzmocnionej konstrukcji, obsługuje kręgi o wadze maksymalnej do 8000 kg oraz maksymalnej zewnętrznej średnicy 1100 mm (przy szerokościach do 1250 mm / 1500 mm). Stosując magazyn kręgów w systemie otwartym, dysponuje się nielimitowaną ilością slotów.

Najważniejsze cechy linii CENTURIO

  • Dzięki zastosowaniu magazynu kręgów możliwa jest praca w systemie 24/7 przy zredukowanej obsadzie.
  • Brak wielokrotnego przenoszenia kręgów zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia.
  • Zmniejszenie czasu produkcji poprzez przyspieszenie wymiany kręgów – do 2 min.
  • Możliwość nielimitowanej rozbudowy (obecnie największa linia to ponad 70 kręgów w magazynie).
  • Automatyczne pozycjonowanie noży.
  • Wiele dodatkowych opcji, takich jak: foliowanie, etykietowanie, elektroniczne zarządzanie zamówieniami.

Wiele zakładów produkcyjnych boryka się z przestojami związanymi z niedyspozycyjnością pracowników lub innymi zdarzenia losowymi. Warto wykorzystywać potencjał produkcji 24/7, co w normalnych warunkach oznacza znaczące zwiększenie obsady w stosunku do modelu 8 h. Wykorzystanie linii do ciecia i rozkroju blachy z kręgu z zastosowaniem automatycznego magazynu pozwala podnieść wydajność bez konieczności zwiększania zatrudnienia.

Article Categories:
Technologia i elektronika

Comments are closed.