Zerowy PIT dla młodych – co warto wiedzieć?

12 grudnia, 2022
zakladanie firmy przez biuro rachunkowe
333
Views

Koniec roku to czas podsumowań, a także rozliczeń z urzędem skarbowym. Każdy legalnie pracujący obywatel zobowiązany jest do zapłaty podatku od osiąganych dochodów. Okazuje się jednak, że z tego obowiązku zwolnione są osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Ulga stworzona dla osób młodych ma ułatwić im start na rynku pracy.

Czym jest zerowy PIT dla młodych?

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce uzależniona jest od wysokości osiąganych dochodów i wynosi 17% lub 32%. Wysokość daniny obliczana na podstawie rocznego rozliczenia składanego przez wszystkich pracujących podatników. W 2019 roku weszła w życie ustawa, zgodnie z którą osoby, które nie ukończyły 26 lat, są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje pracownikom zatrudnionym w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, spółdzielczego stosunku pracy, a także wykonujących pracę nakładczą. Od 2021 roku ulgą objęte są również przychody osiągane z tytułu odbywania stażu uczniowskiego bądź praktyki absolwenckiej.

Limity dochodów uprawniające do skorzystania z ulgi

Należy podkreślić, że nie wszyscy pracujący podatnicy, którzy nie ukończyli 26 lat, mogą skorzystać z ulgi zerowy PIT dla młodych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami roczny limit przychodów uprawniający zwolnienia z podatku dochodowego wynosi 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatnik zobowiązany jest do rozliczania się na zasadach ogólnych. Warto także pamiętać, że z ulgi nie mogą też skorzystać osoby zatrudnione w ramach umowy o dzieło, a także umowy zlecenie polegającej na zbyciu praw autorskich. Zerowym PIT-em nie są objęte także umowy zlecenie poniżej 200 zł oraz umowy zlecenie zawierane z podmiotami, które nie są rezydentami polskimi. Żeby odnaleźć się w gąszczu przepisów, warto skorzystać z pomocy doświadczonych księgowych. Jeśli osoby mieszkające i pracujące w Warszawie chciałyby uzyskać porady księgowe Bemowo to dzielnica, do której warto się udać. Na jej terenie znaleźć można biura rachunkowe i księgowe, które zapewniają fachowe wsparcie podatkowe.

Zerowy PIT dla młodych w rozliczeniu rocznym

Każdy pracujący podatnik na początku roku zobowiązany jest do przesłania organom skarbowym rozliczenia rocznego z tytułu osiąganych dochodów. W przypadku osób objętych ulgą zerowy PIT do młodych deklaracja składana jest w sposób automatyczny. Do jej wypełnienia zobligowani są wyłącznie podatnicy, którzy przekroczyli zapisany w ustawie limit przychodów, których część przychodów nie jest objęta ulgą dla młodych, a także podatnicy, którzy domagają się zwrotu nadpłaconego podatku.

Podsumowanie

Osoby wchodzące na rynek pracy zazwyczaj nie mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia. Wprowadzenie ulgi zerowy PIT dla młodych to rozwiązanie, które ma pozostawić w kieszeniach takich osób nieco więcej pieniędzy i ułatwić im start w dorosłe życie.

Article Categories:
Biznes i finanse

Comments are closed.